Skrywana prawda

Wizyta, która wstrząsnęła Ukrainą

https://www.youtube.com/watch?v=Db8mID_w9j0

Spot - Andrzej Lepper otrzymał tytuł doktora honoris causa

Andrzej Lepper otrzymał tytuł doktora honoris causa Międzynarodowej Akademii Kadr, która wchodzi w skład Uniwersytetu Prezydenckiego największej uczelni na Ukrainie, kształcącej rocznie 57 tysięcy studentów. Z uczelnią tą związani byli późniejsi liderzy Pomarańczowej Rewolucji, która...

Fotogaleria: wizyta w Kijowie

Fotogaleria: Historia Leppera

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość

Andrzej Lepper jakiego pamiętam

W Hołdzie Lepperowi2.pdf (2,7...

Koncepcja "Trzeciej Drogi"

Inspirację dla swojego programu Samoobrona RP czerpie ze społecznej nauki Kościoła

Koncepcja "Trzeciej Drogi" w dokumentach programowych Samoobrony RP 24.11.2005 Inspirację dla swojego programu Samoobrona RP czerpie ze społecznej nauki Kościoła. Papież Jan Paweł II powiedział, że "nie do przyjęcia jest twierdzenie, że po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm". Wskazania największego autorytetu moralnego naszych czasów Papieża Jana Pawła II były podstawą poszukiwania rozwiązań innych, aniżeli ślepy powrót do kapitalizmu. Rezultatem tych poszukiwań jest powstanie własnej, nowoczesnej myśli ekonomicznej i społecznej, opartej na koncepcji "Trzeciej Drogi", której przetransponowanie na odpowiednie rozwiązania systemowe, w celu wdrożenia ich w gospodarce oraz sferze publicznej, jest nadrzędnym celem politycznym Samoobrony RP. Program Społeczno-Gospodarczy opracowany przez zespół ekspertów Samoobrony RP właśnie na fundamencie koncepcji "Trzeciej Drogi", jest dotychczas jedynym alternatywnym rozwiązaniem dla liberalnej i doktrynalnej wizji państwa,...

Historia Samoobrony

SAMOOBRONA RP - KIM JESTEŚMY I O CO WALCZYMY

18.11.2004 Od kilku już lat w polskich i zagranicznych mediach znajdujemy olbrzymią liczbę informacji - nierzadko nieścisłych bądź nawet nieprawdziwych - na temat ugrupowania, które walczy o nową jakość w polskiej polityce: Samoobrony. Każdy ma prawo do indywidualnej oceny życia publicznego. Samoobrona sformułowała już wiele lat temu ocenę odmienną od większości innych polskich partii politycznych. Poddała zasadniczej krytyce kierunek transformacji społeczno-gospodarczej obrany po roku 1989. Ale to nie wszystko; jako jedyna polska partia polityczna przedstawiła kompleksowy program, który zamierza z determinacją rozpowszechniać i - być może już niebawem - realizować. Dlatego pytanie o to, czym jest jedna z czołowych obecnie sił politycznych w Polsce, wydaje się dziś szczególnie aktualne. GENEZA Upadek realnego socjalizmu w 1989 roku przyniósł wielkie nadzieje społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym przede wszystkim Polaków, których opór wobec tego systemu był przez...