Andriej Sawinych komentuje oświadczenia polskich przedstawicieli w związku z zatrzymaniem Andrieja Poczobuta

2012-06-28 00:00

STOP ORDYNARNEJ PROPAGANDZIE

 

Rzecznik MSZ Białorusi Andriej Sawinych komentuje oświadczenia polskich przedstawicieli w związku z zatrzymaniem Andrieja Poczobuta

 

W związku z szeregiem ostatnich wypowiedzi polskich oficjeli przypominamy, że Andriej Poczobut jest obywatelem Białorusi, mieszka i pracuje w naszym kraju i podobnie jak każdy inny białoruski obywatel znajduje się w polu prawnym określonym przez białoruskie ustawodawstwo.

Budzi zdumienie leksyka oficjalnych przedstawicieli Polski, którzy otwarcie mówią o wywieraniu „presji” na stronę białoruską w związku z zatrzymaniem Andrieja Poczobuta i wzywają do tego całą Unię Europejską.

Zgodnie z logiką strony polskiej, to, że Andriej Poczobut nazywa siebie dziennikarzem, ma polską narodowość i jest „wyznaczonym” przez Warszawę przewodniczącym Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi (którym w rzeczywistości jest zupełnie inna osoba), robi z Adrieja Poczobuta osobę „nietykalną”.

Na Białorusi wszyscy obywatele niezależnie od ich działalności zawodowej i narodowości są równi wobec prawa.

Zamiast prób wywierania presji na białoruskim systemie sprawiedliwości zagranicznym inicjatorom tych prób warto by było przypomnieć tak często deklarowaną przez naszych europejskich partnerów zasadę praworządności, którą w przypadku z Białorusią coraz częściej usiłują zamienić na polityczną celowość.

 

STOP ORDYNARNEJ PROPAGANDZIE

Czuję się w obowiązku zabrać głos w związku z wykorzystywaniem narodu polskiego do ataków na prezydenta Republiki Białoruś.
Atak ze strony środowisk nie przychylnych które zjednoczyły się, aby pod pretekstem łamania praw człowieka na Białorusi osiągnąć własne cele polityczne.
Naród Polski i Naród Białoruski powinien zdać sobie sprawę, że jest wielu uzurpatorów, intrygantów, którzy pod maską Polaka czy Białorusina rozgrywają politykę na rzecz środowisk nieprzychylnych wszystkiemu, co narodowe. Osoby te od lat kalają naszą tożsamość, historię, tradycję, a teraz z premedytacją wykorzystają okazję jak zatrzymanie Andrieja Poczobuta aby skalać i doprowadzić do rozbicia Naród Białoruski. Cel zawsze pozostaje ten sam - przejęcie władzy nad kolejnym suwerennym i
niezależnym od ich wpływów państwem, a wszystko to w imię wzniosłych haseł i pod płaszczykiem praw człowieka – praw, których obywatele polscy są pozbawieni - prawa do pracy, prawa do zasiłku, prawa do bezpłatnej opieki medycznej czy choćby prawa do rzetelnej i niezmanipulowanej informacji.
Polacy nigdy nie byli narodem, który prowadzi intrygi ani który ingeruje w wewnętrzne sprawy innych państw. Polskie społeczeństwo nie mąci i nie mataczy - robią to politycy i dziennikarze w interesie środowisk, które w imię szczytnych haseł pragną zdobyć władzę absolutną na naszym kontynencie i stanowią tak naprawdę zagrożenie dla istnienia naszych społeczeństw, w tym tradycji i religii, które są zaburzone np. przez promowanie związków homoseksualnych, gdzie w niektórych krajach europejskich gej i lesbijka posiadają większe prawa niż tradycyjna rodzina. Ich oszukańcza mowa ma za zadanie uśpić naszą czujność, publikacje apeli, odezw i postulatów to swoisty współczesny Koń Trojański. Środowiska te uzurpują sobie prawo do wypowiedzi w imieniu Polaków. Należy być niezwykle czujnym na takie apele i nie dać się zwieść fałszywej mowie faryzeuszy.
W Polsce nagminnie łamane są prawa człowieka i nie mówimy tu o osobach skazanych, ale o tym, że polski robotnik, rolnik, urzędnik miesiącami nie może doczekać się bezpłatnej wizyty lekarskiej, nie dostaje zasiłku, gdy pozostaje bez pracy ani propozycji pracy, gdyż rząd coraz bardziej i ponad miarę obciąża przedsiębiorców podatkami, co ma bezpośredni wpływ na zatrudnienie co za tym idzie za głód i narastającą biedę.
Pozwoliłem sobie zabrać głos, aby bracia Białorusini nie dali się rozegrać tak jak rozegrano Polaków, aby nie dali się rozegrać manipulacji polskojęzycznych mediów. Czas odkryć karty i ujawnić prawdziwą polityczną grę interesów określonych środowisk, które dla własnych zysków i w pogoni za władzą są wstanie spychać na margines życia kolejne miliny osób.

Przewodniczący Patii "Samoobrona"
/-/ Andrzej Prochoń

Dziękuję za wsparcie!
Rzecznik prasowy Ambasady Bialorusi w Polsce
Aleksei Zelenko