Domagamy się m.in. przywrócenia opłacalności produkcji zwierzęcej

2012-03-21 16:55

Kochani wieś polska w ostatnim okresie przeżywa trudne chwile "związane z brakiem reakcji rządu na jej fundamentalne problemy".  Na światowych giełdach ceny żywności osiągają niespotykany od dziesięcioleci poziom, a w sklepach każdego dnia konsumenci z przerażeniem obserwują lawinowe podwyżki cen na podstawowe produkty, przy jednoczesnym dramatycznym spadku dochodów gospodarstw rolnych.

Coraz mniejsze dochody przynosi zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca. Wynika to przede wszystkim ze spadku cen w skupie, w największym stopniu na żywiec i mleko.

Domagamy się m.in. przywrócenia opłacalności produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem realnych cen skupu żywca wieprzowego, powstrzymania spekulacji cenami żywności i powstrzymania wzrostu cen na środki do produkcji rolnej lub ustanowienia stosownych rekompensat. Chcemy także utrzymania ubezpieczenia KRUS i poprawy systemu opieki zdrowotnej.