Lider młodzieżówki

2012-04-06 11:05

Upoważniłem Pana Dawida Piotra Grzegorzewskiego do przeprowadzenia kongresu młodzieżówki „Samoobrona” w obrębie całego kraju do dnia 10.06.2012r.