List do Przewodniczącego Klubu „Solidarnej Polski” Arkadiusza Mularczyka

2012-04-20 06:50

 Popieramy działania  „Solidarnej Polski” wyrażające sprzeciw wobec dyskryminacji mediów katolickich w Polsce.  Działacze i sympatycy „ Samoobrony”  przyłączą się do protestu w sprawie nieprzyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym.
 W tak ważnym i słusznym społecznie proteście pozwolę sobie na osobisty przyjazd do Nowego Sącza 22 kwietnia br.
       

Pozostaję z należnym szacunkiem
       

Przewodniczący partii „ Samoobrona”
·         Andrzej Prochoń