Nie mogę dłużej akceptować i wspierać stanu rozbicia tego, co stworzył śp. Andrzej Lepper

2012-08-09 17:48

Przewodniczący ZZR SAMOOBRONA - Pan Lech Kuropatwiński

 Szanowny Panie, pismem tym potwierdzam rezygnację z funkcji związkowych w ZZR SAMOOBRONA. Nie mogę dłużej

akceptować i wspierać stanu rozbicia tego ,co stworzył śp. Andrzej Lepper. Obce są Mi takie działania i dlatego podjąłem taką decyzję,

w dniu 5 sierpnia 2012r. Łaczę wyrazy szacunku, i informuję, że do prac Związku włączę się powtórnie, gdy stanie się on Związkiem rolników,

a nie dochodem pracowników Związku. Jednocześnie przypominam Panu i wszystkim Członkom Partii oraz pracownikom Związku,że w dalszym ciągu jestem i pełnię funkcję Przewodniczącego Partii SAMOOBRONA ,wybranego o ile wiem, w demokratycznych wyborach. Dalsze podważanie, kwestionowanie tego faktu ,nie służy jedności naszych szeregów ,o czym Pan dobrze wie. Normy Statutu Partii ,są najwyższym prawem i obowiązkiem każdego z nas, aprzestrzeganie ich, dotyczy wszystkich ,a Przewodniczących w szczególności. Patrzą i oceniają nas wyborcy i dalsze deprecjonowanie

Partii, nie może mieć miejsca w naszych szeregach. Uważam,że osoby mówiące i działające na szkodę Partii i Związku, nie powinny być  jej członkami, a tym bardziej nie powinny być zatrudniane i gloryfikowane pieniędzmi związkowymi,które jak wiemy są pieniędzmi społecznymi. Jako Przewodniczący Partii SAMOOBRONA,  zawsze  będę walczył, o wysokie morale w naszych szeregach , o uczciwość, o godność każdego człowieka.

Wszystkich którym bliskie są te wartości zapraszam do współpracy.

 

 

                                           Przewodniczący Partii

                                                SAMOOBRONA

                                             Andrzej Prochoń