Prawo do godnego życia

2012-03-22 17:33

Nadrzędnym celem Państwa Polskiego, co wynika bezpośrednio z Konstytucji RP, powinno być zapewnienie prawa do godnego życia wszystkim obywatelom. Dotyczy to także emerytów i rencistów, których wysiłek przez lata stanowił istotny wkład w pomnażanie polskiego majątku narodowego. Doprowadzono dziś do sytuacji, w której miliony emerytów i rencistów znalazło się na skraju nędzy.

Przeciwstawiam się opiniom, że Polski nie stać jest na zapewnienie obywatelom bezrobotnym i ludziom głodnym godziwego minimum socjalnego.