Samoobrona łączy Polaków - mówimy nie dla podwyższania wieku emerytalnego

2012-03-18 21:26

DLA DOBRA POLSKI I POLAKÓW, kierujemy postulaty niezbędne do podjęcia rozmów.

 1. Żądamy podjęcia rozmów dotyczących składki zdrowotnej
 2. Podniesienia wysokości emerytur rolnych do kwoty, która zabezpiecza godne życie.
 3. Konkretnej odpowiedzi dotyczącej KRUS.
 4. Obniżenia akcyzy na paliwo rolne lub zwiększenia dopłat do paliwa do wysokości zgodnych z dyrektywą UE.
 5. Powołania Funduszu Gwarancyjnego – łącznie z monitorowaniem firm, które bezkarnie oszukują rolników nie płacąc za płody rolne , żywiec, owoce.

"Na podstawie modelowego oszustwa w wykonaniu Jantur Sp. z o.o. w Nieszawie; Aminex dogłębnie zbadać, wyjaśnić i opisać przebieg tegoż procederu włącznie z przykładowym ukaraniem winnych. Fundusz Gwarancyjny powinien objąć zadłużenie tych firm - aby dać jasny i czytelny sygnał że Państwo Polskie stoi na straży praworządności"

 1. Żądamy aby Rząd podjął działania dotyczące dopłat obszarowych takich jak w krajach starej 15.
 2. Żądamy przejrzystych stawek podatku rolnego na zasadzie stawki z ostatnich 3 lat...ndash; rozpoczęcie rozmów dotyczących podatku dochodowego ryczałtowego.
 3. Żądamy przywrócenia dopłat obszarowych dotyczących nowelizacji ustawy w której została obniżona krajowa dopłata o 10% w roku 2012-2013 dla gospodarstw powyżej (5000 euro).
 4. Żądamy dopłat do kredytów rolniczych łącznie z kredytami na zakup ziemi.
 5. Żądamy ujednolicenia cen skupu produktów rolnych, zwierzęcych, drobiowych...ndash; ceny takie funkcjonują w krajach Unii Europejskiej.
 6. Proponujemy aby produkty na półkach sklepowych były dobrze oznakowane w zakresie nazwy producenta...ndash; aby konsument miał świadomość co kupuje).
 7. Żądamy powołania komisji klęskowej – umożliwienie powtórnego zakupu zbóż z dopłatą do materiału siewnego.
 8. Żądamy zakazu importu i produkcji zbóż modyfikowanych genetycznie.
 9. Żądamy aby NIK zbadała motywy drastycznego wzrostu cen nawozów sztucznych
 10. Żądamy odwołania głównego lekarza weterynarii - dioksyny, sól, susz jajeczny, świadectwa pochodzenia zwierząt.
 11. Żądamy ustawy dotyczącej odszkodowań za linie energetyczne, gazowe przechodzące na prywatnych gruntach (utrudniających uprawę i wykonywanie prac agrotechnicznych).
 12. Oczekujemy, że Rząd podejmie dyskusje i dialog dotyczący budowy Elektrowni Atomowych (jesteśmy przeciwni budowy) - proponujemy uelastycznienie przepisów do budowy Elektrowni wiatrowej elektrowni wodnych i wykorzystania źródeł geotermalnych.

Mamy nadzieję, że Rząd podejmie działania poprzez dialog i rozmowy z Izbami Rolniczymi, Związkiem Zawodowym po to aby nie doprowadzić do kolejnych decyzji które nie korzystnie wpłynęły na Polską wieś. Obecne działania Rządu dotyczące rolnictwa doprowadzą mieszkańców wsi do podjęcia decyzji o emigracji do innych Państw w celu lepszego oraz godnego życia.