Zamach na funkcje przewodniczącego partii

2012-08-15 12:27

Uprzejmie powiadamiam, że  na stronie internetowej  Partii Politycznej Samoobrona w dniu 12.08.2012 ukazał się zapis informujący, że ja Andrzej Prochoń w dniu 5.08.2012  zrezygnowałem z funkcji Przewodniczącego Partii „Samoobrona”.

Jest to nieprawdą.

Złożyłem rezygnację tylko z funkcji pełnionych w Związku Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, którą uzasadniłem na piśmie i przesłałem Przewodniczącemu ZZR Samoobrona Lechowi Kuropatwińskiemu.

Notatka powyższa ma wprowadzić w błąd opinie publiczną, zmierza do realizacji nieznanych mi bliżej prywatnych celów osób, które się pod nią podpisały. Dowodzi to, że pod przywództwem takich ludzi „Samoobrona” Andrzeja Leppera miała ograniczone szanse normalnego funkcjonowania.

W związku z opublikowaniem nieprawdziwych informacji , w internecie, przesyłam kopie pisma skierowanego w dniu 9.08.2012 do współautora tej notatki, Pana Lecha Kuropatwińskiego.

 

 

                                                          Przewodniczący Partii „Samoobrona”

 

                                                                   Andrzej Prochoń