Wojna psychologiczna z wykorzystaniem mediów

Wojna psychologiczna z wykorzystaniem mediów

https://www.pawelznyk.pl/artb03-1.htm

 

Raport pod kontem manipulacji medialnych stosowanych przez dziennikarzy „Wyborczej”.

     Posiadanie wiedzy z zakresu komunikacji stwarza możliwość poznawania i rozumienia ludzkich zachowań, ale również otwiera drogę do manipulowania i sterowania przekonaniami oraz decyzjami innych ludzi. Sferą najmocniejszego oddziaływania na opinie i poglądy są działania mediów, gdzie techniki wywierania wpływu i manipulacji wykorzystywane są jako środek walki politycznej....