Autorka w swym dziele ukazuje beznadziejność położenia Narodu i Państwa Polskiego

 31 maja 2005 roku  w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się premiera sztuki "Zmartwychwstanie" autorstwa polskiej narodowej poetki Lusi Ogińskiej.

Sztuka jest bardzo mocno osadzona w dzisiejszej rzeczywistości. Liczne wątki dotykają problemów związanych ze wszystkimi sferami życia współczesnych pokoleń Polaków. Autorka bez skrupułów ukazuje nasze polskie troski i problemy, rozkład moralności Narodu Polskiego, trawiący wszystkie jego warstwy, następujący w ciągu kilkunastu ostatnich lat, począwszy od rozpusty obyczajowej, poprzez odrzucenie wiary w boga, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy, czczenie mamony, a skończywszy na kryzysie moralności nowobogackich "elit", braku patriotyzmu i zainteresowania losami ojczyzny.

Ogińska w "Zmartwychwstaniu" nawiązuje do "Wesela" S. Wyspiańskiego. Podobnie jak artysta żyjący sto lat temu współczesna autorka stara się w swym dziele pokazać beznadziejność położenia Narodu i Państwa Polskiego, oraz wskazać drogi wiodące do możliwości polepszenia bytu naszego poprzez rozbudzenie polskich sumień, oczyszczenie dusz ze zgnilizny, którą my sami oraz nasze otoczenie je faszeruje, odrodzenie patriotyzmu, szacunku dla samych siebie i rodaków oraz miłości do naszej ojczyzny.

Przedstawienie zostało zrealizowane prze Fundację Pomocy Kultury REQUIEM przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Andrzeja Leppera oraz Samoobrony.

(-) Wojciech Kopytek