Rozważania wiejskiego filozofa "CZY POLSKA MOŻE BYĆ DRUGIM KUWEJTEM" - Romuald Dawidowicz

TAK MOŻE BYĆ,PRODUKUJĄC NA MASOWĄ SKALE BIOETANOL
Z BURAKÓW CUKROWYCH

Porównajmy plony roślin do produkcji spirytusu
Żyto 3 tony z 1ha x300 litrów=900 litrów z1ha
Kukurydza 6 ton z 1ha x300 litrów=1800 litrów z 1 ha
Buraki cukrowe 50 ton z 1 ha x150 litrów=7500litrów z 1 ha

  Rolnik miałby spory dochód z 1ha licząc 2zł za 1litr tj.15000 zł dzieląc 10000zł dla rolnika i
   5000zł dla gorzelni.
  
Budżet Państwa miałby dochody z akcyzy, podatków, budynków i ,zatrudnionych pracowników.
Obecnie likwiduje się produkcję cukru, w tych cukrowniach można produkować spirytus
Zamiast cukru jako paliwo ,pieniądze przeznaczone na odprawy dla pracowników przeznaczyć
Na urządzenia do produkcji bioetanolu ,tego nam nie zabroni ani Unia ani Rosja .
Skarb Państwa zachowa zakłady ogromnej wartości i miejsca pracy, obecnie są rozbierane
na złom za grosze Skarb Państwa traci miejsca pracy i zakłady dużej wartości.
Pochodzę z woj. Opolskiego gdzie można zakontraktować u rolników 50000ha
Buraków cukrowych tj. 7,5 tony spirytusu z 1ha x50000ha = 375000 ton za jeden rok.
Potrzeba wybudować 10 dużych gorzelni o wydajności od 100000 litrów do 150000 litrów
Na dobę ,1 dużą destylarnię do odwodnienia spirytusu ,która obsługiwała by 10 gorzelni
W tym rejonie dodając etylinę w takiej ilości aby to służyło jako paliwo a nie do celów
Konsumpcji ,najlepszy chemik tego nie rozdzieli ,morze rozdzieli ,ale się nie opłaci .
Centralne destylarnie połączone ze sobą na terenie Polski siecią rurociągów połączone
Z zainteresowanymi rafineriami bo nasze drogi jeszcze nie są przygotowane do tak dużego
Transportu połączenie rurociągu z portem w celu eksportu .
Samo woj. Opolskie wyprodukuje 1000 ton na dobę tj. po 10 litrów na 100000 samochodów
Woj. liczy około 1milion mieszkańców co zapewni pełne zaopatrzenie .
Liście z buraków można wykorzystać do produkcji biogazu lub jako nawóz zielony
 Wysłodki po wysuszeniu jako opał .Każdy dobry rolnik wie jak bardzo są potrzebne
Okopowe w prawidłowym płodozmianie ,ziemniaki uprawiają gospodarstwa
Specjalizujące się w tym kierunku buraki cukrowe zapewnią prawidłowy płodozmian .
Nasi naukowcy powinni tak zmodyfikować genetycznie tę roślinę żeby zawierała
Duże ilości cukru była plenna ,odporna na choroby szkodniki i suszę .
Burakom cukrowym przeznaczonym do produkcji paliwa można zmienić kolor
Żeby nie służyły do produkcji cukru to zadanie dla naukowców genetyków .
Przy zastosowaniu tego programu i pewnej opłacalności polski rolnik będzie godnie
Żył a to mu się należy za jego ciężką prace .
W rejonach gdzie są słabe gleby rolnicy zajmą się hodowlą zwierząt bo ceny zboża
Wrócą do normy a producenci buraków cukrowych nie będą wyzbywać się sprzętu
Do uprawy tych roślin . Będzie praca dla setek tysięcy ludzi ,przy budowie gorzelni
Przy produkcji paliw transporcie buraków cukrowych ,transporcie paliw ,przy uprawie
Buraków cukrowych ,to wszystko zależy od naszego rządu.
Apel do pana premiera i pana wicepremiera Waldemara Pawlaka ministra rolnictwa
Ministra skarbu państwa nie pozwólcie zniszczyć żadnej cukrowni produkujmy paliwa .
Bądźmy liderami w europie nie pozwólmy się wyprzedzić innym krajom ,POLSKA będzie KUWEJTEM
EUROPY to będzie bardzo duży rozwój gospodarczy całej POLSKI apel do parlamentarzystów wstawcie
Się u pana premiera ,prezydenta w imieniu polskich rolników ,robotników ,naukowców .
Potrzeba na początku wybudować 200 gorzelni żeby przerobić milion ha buraków cukrowych
Co nam da 7,5 miliona ton paliwa koszt jednej około 100 milionów zł . razem 20 miliardów zł.
Wartość produkcji w ciągu roku 75 milionów zł z jednej gorzelni co zapewni spłatę zaciągniętych kredytów .

Wielkość gorzelni że można zwiększyć produkcję od 30% do50% na wypadek klęski urodzaju
Następny etap przy dużym popycie budowa nowych obiektów w miarę potrzeb i budowa obiektów
Przy granicy z Ukrainą , Białorusią w celu pozyskania stamtąd surowców do produkcji .
Ropa naftowa ukryta w głębi ziemi powstała kilkadziesiąt milionów lat wstecz
Nie jest produktem odnawialnym jej zasoby niedługo się skończą ceny będą
Rosły co roku naukowcy nie znaleźli jeszcze zastępczego źródła energii nasze
Zasoby w postaci etanolu będą uzupełniać brakujące źródła paliw i konkurować
Z nimi cenowo.

Rozważania wiejskiego filozofa