Lider młodzieżówki

Przewodniczący Partii „Samoobrona” Andrzej Prochoń upoważnia Pana Dawida Piotra Grzegorzewskiego do przeprowadzenia kongresu młodzieżówki „Samoobrona” w obrębie całego kraju do dnia 10.06.2012r.

Dawid Piotr Grzegorzewski- ur. 10.10.1988 w Pabianicach. 24 lata. Rodowity pabianiczanin. Ukończył Technikum w Ksawerowie. Obecnie studiuje Zarządzanie i Marketing w prywatnej uczelni w Łodzi.  Prowadzi od 2010 roku w Łodzi własną działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem telekomunikacyjnym. Przewodniczący młodzieżówki Samoobrony terenu łódzkiego. Przewodniczący Samoobrony w Pabianicach. Zawsze z poświęceniem oraz rozwagą pracujący na rzecz przyjaznej polityki i Samoobrony. Jego wzorem do naśladowania był i jest Andrzej Lepper, którego ideałami kieruje się nadal w swojej pracy. Dawid Grzegorzewski to człowiek walczący o ludzi najbiedniejszych i wykluczonych.  Wieloletni działacz PCK w Pabianicach, wolontariusz WOŚP, organizator zbiórek żywności dla osób najbiedniejszych. Uratował kilka pabianickich rodzin przed eksmisją na bruk. Ideałami dla niego są: Człowiek, Szczęśliwa Rodzina, Praca, Godne Życie.

 

 

 

Przewodniczący Parti       

    „Samoobrona”

 

   Andrzej Prochoń