Moja misja programowa dla Unii Pracy - Benedykt Wróbel

               Panie przewodniczący, przedstawiam Panu powyżej moją misję programową dla Unii Pracy jajkom stworzyłem, i proszę Pana jako szefa tak wartościowej lewicowej partii, jaką jest Samoobrona RP, aby Pana partia była skora do współpracy z prawdziwie lewicowymi partiami, tworząc alternatywę dla dzisiejszej prawicy i centroprawicy na korzyść społeczeństwa, bo najważniejszy jest człowiek.

W dzisiejszych czasach neoliberalnego konsumpcjonizmu  i kapitalizmu, który jest wspierany przez prawicę, gdzie zwykły człowiek pozostaje na pastwę losu i jest zsuwany poza margines i dyskryminowany  współczesnym systemem. My jako prawdziwa lewica nie możemy na to pozwolić, aby tak dalej się działo. Lecz musimy temu zapobiegać tak aby każdy człowiek czuł się po ludzku i bezpiecznie. Że lewica to jest tym systemem polityczno-społecznym, co nie dyskryminuje nikogo, ale zapewnia na skalę możliwości godną egzystencję człowieczą każdemu człowiekowi, a nie pozwala popadać w poza skrajności i wynaturzenia. Gdyż każdy człowiek ma prawo do normalnego życia, i mieć zapewnione to przez system socjaldemokratyczny jakim jest prawdziwa lewica. W związku z powyższym Państwo powinno stale utrzymywać stabilną koniunkturę gospodarczą, tak aby system finansowy Kraju był zawsze efektywny w sensie pozytywnym. A żeby tak było trzeba nieustannie dbać o wzrost gospodarczy Państwa i sprawiedliwe rozdysponowywanie finansów publicznych.
Wprowadzenie w życie rolnikom progresywnych podatków, a zniesienie zbędnych i szkodliwych dla nich, głównie podatku KRUS ( konkretnie chodzi o zreformowanie KRUS-u), zniesienie opłat rejestracyjnych, i odpowiedzialności cywilnej od maszyn rolniczych jakimi są traktory rolnicze, na pewno poprawi to sprawiedliwą ściągalność podatkową od rolników, co do dzisiaj nie jest to pozytywnie załatwione. Oczywiście trzeba też ożywić produkcję biopaliw, czyli paliw do maszyn rolniczych produkowanych z oleju rzepakowego, itp. Należy oczywiście również dbać i zapobiegać o sprawiedliwe dopłaty do produkcji rolnej z Unii Europejskiej, na równych zasadach ze starymi Krajami Unii Europejskiej, a także dbać o skuteczne likwidowanie poziomu inflacji w rolnictwie, tak by każdy rolnik wiedział jasno i klarownie komu produkuje i za ile, znaczy to iż trzeba uspołecznić gospodarkę rolną, by była gospodarką opłacalną i konkurencyjną, wśród Krajów Europy i Świata. Należy także wdrożyć w życie społeczną służbę zdrowia, tak aby każdy człowiek miał niezwłoczny dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń medycznych. Jeżeli będzie tak dalej z koniunkturą gospodarczą jak jest teraz, to wiadome że kryzys będzie się pogłębiał. A to dlatego że ceny produktów rosną, a nie robi się nic praktycznie, aby wzrosły płace minimalne i średnie. Jeżeli społeczeństwo nie będzie stać za co kupować produktów potrzebnych do życia, to i producenci nie będą mieć komu sprzedawać sowich towarów. A wtedy zaczyna się robić krach gospodarczy, bo niema popytu i podaży. W związku z powyższym nie wolno dopuścić do tego by tak dalej się działo. Trzeba dokonać założeń konkretnej naprawy finansów publicznych, ale nie neoliberalnych takich jakie stosuje rząd prawicowy, lecz założeń socjaldemokratycznych (socjalnych), aby trwał zrównoważony kurs gospodarczy.

Ta właściwa naprawa finansów publicznych powinna się charakteryzować mianowicie: zrównaniem płac minimalnych i średnich na poziomie starych Państw Unii Europejskiej, wprowadzeniem podatków dochodowych z najwyższą stawką 40% od najwięcej zarabiających, zniesieniem wszystkich zbędnych i uciążliwych podatków dla społeczeństwa i Państwa, zniesienia ulg podatkowych dla molochów kapitalistycznych na zakładanie przedsiębiorstwa, a zrobić tak aby płacono od razu podatek od założenia takiego przedsiębiorstwa, wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, wdrożyć wszędzie tu gdzie przepływa
kapitał publiczny Niezależne Radykalne Kontrole Finansowe przerobione z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wzmocnić w działaniach Państwową
Inspekcję Pracy, nałożyć wysokie kary grzywny dla pracodawców którzy źle wykorzystują pracowników, niwelować i eliminować szarą strefę, zwiększyć
bezpieczeństwo socjalne, i efektywność ekonomiczną. Trzeba także zlikwidować wszystkie zbędne instytucje które pożerają wiele pieniędzy
publicznych, a w praktyce nie dają żadnych rezultatów społecznych.Pracowników którzy pracują w tych instytucjach odesłać na emerytury, jeśli już się nadają pobierać emerytury, a resztę przenieść do prawdziwie społecznych prac, tak będzie na pewno lepiej i sprawiedliwie dla społeczeństwa i Państwa.
Należy też dokonać reprywatyzacji i wstrzymać dziką prywatyzację. W związku z powyższymi założeniami, trzeba je radykalnie wprowadzić w życie, dla dobra społeczeństwa jak i Kraju, aby wreszcie w naszym Państwie było lepiej.

Benedykt Wróbel działacz Unii Pracy