PANIE PREMIERZE TUSK

PANIE PREMIERZE TUSK

Zadajemy pytanie - dlaczego po wyborach w których otrzymaliście poparcie 30 % ludności wsi podjęliście działania wyniszczania rolnictwa, tymi działaniami przyczyniacie się do coraz wyższych cen żywności (dotyczy konsumentów). Mieszkańcy wsi przestali Wam wierzyć, dlatego też rozpoczynamy protesty w kraju. Ogłaszamy pogotowie strajkowe, jeżeli te rozwiązania nie pomogą - nie zostaną podjęte rozmowy rozpoczniemy strajk generalny włącznie z Warszawą od 10.06.2012 r.