PANIE PREZYDENCIE KOMOROWSKI

PANIE PREZYDENCIE KOMOROWSKI

Panie Prezydencie,

 

ostatnie doniesienia prasowe dotyczące śledztwa w sprawie śmierci Andrzeja Leppera wywołują wśród członków i sympatyków Samoobrony poważny niepokój. Powodem naszej troski jest wyjątkowa opieszałość i nieudolność instytucji odpowiedzialnych za wyjaśnienie okoliczności towarzyszących tragedii a w szczególności ustaleniu, kto w dniu śmierci przewodniczącego Samoobrony pojawił się w biurze partii. Nie przekonują nas prymitywne tłumaczenia policji i prokuratury, dlaczego do dnia dzisiejszego nie uzyskano, niezbędnych w tym celu badań DNA. Według niezależnych ekspertów z tej dziedziny, odpowiednie wyniki można uzyskać w ciągu dwóch tygodni. Zdumiewa nas brak współpracy właściwych organów państwa oraz bulwersuje niedostateczny nadzór nad śledztwem stosownych urzędników, którzy publicznie do owych działań się zobowiązali. Takie postępowanie wywołuje nasz brak zaufania do organów prokuratury i policji, podkopuje naszą wiarę w możliwość odkrycia prawdy w ramach toczącego się od ponad sześciu miesięcy postępowania.

Żądamy, aby Minister Sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny osobiście objęli nadzór nad nieudolnie prowadzonym śledztwem, oraz poprzez zastosowanie środków dyscyplinarnych, wyegzekwowali od podległych sobie funkcjonariuszy publicznych poważne traktowanie i rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków.

Żądamy również, aby były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ujawnił prokuraturze oraz opinii publicznej wszelkie okoliczności dotyczące "prowokacji gruntowej". Kto i kiedy wydał polecenie służbom specjalnym zadanie zdyskredytowania urzędującego wicepremiera polskiego rządu Andrzeja Leppera. Jaki był kryptonim operacji, która doprowadziła do rozpadu rządzącej koalicji i przerwania V kadencji sejmu.

Żądamy, aby ujawniono opinii publicznej okoliczności wielu innych prowokacji przeprowadzonych przez urzędników i funkcjonariuszy państwowych, które miały na celu wyeliminowanie z życia publicznego Samoobrony i jej przewodniczącego.

Uważamy bowiem, że śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja Leppera powinno być prowadzone w szerokim kontekście haniebnych działań polityków oraz służb specjalnych wymierzonych przeciwko partii Samoobrona oraz jej przewodniczącemu.

Słowa te wypowiadam w imieniu wielu tysięcy działaczy i sympatyków partii oraz związków zawodowych Samoobrona. Wiem, że "Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy".

Tak jak miliony Polaków, głęboko wieżę w boską sprawiedliwość, niech ohydni intryganci i opluwacze zaczną się bać czując na sobie ciężar turmy śp. Andrzeja Leppera.

Źródło https://www.samoobrona.org.pl  

/-/ Lech Kuropatwiński