Spot - Andrzej Lepper otrzymał tytuł doktora honoris causa

Spot - Andrzej Lepper otrzymał tytuł doktora honoris causa

Andrzej Lepper otrzymał tytuł doktora honoris causa Międzynarodowej Akademii Kadr, która wchodzi w skład Uniwersytetu Prezydenckiego największej uczelni na Ukrainie, kształcącej rocznie 57 tysięcy studentów.
Z uczelnią tą związani byli późniejsi liderzy Pomarańczowej Rewolucji, która zapoczątkowała proces zmian politycznych na Ukrainie.