W imię solidarności z rodakami

W imię solidarności z rodakami

Zrealizuję koncepcję „Trzeciej Drogi” na której opierał się program wyborczy Samoobrony. Koncepcja ta jest alternatywą zarówno dla socjalizmu, jak i dla kapitalizmu wczystej postaci. Opiera się na niej życie społeczno-gospodarcze państw skandynawskich czy choćby Niemiec.   Samoobrona nigdy nie traciła z oczu potrzeb ludzi najuboższych, a koncepcja „Trzeciej Drogi” zmierza, być może w pierwszym rzędzie, do przywrócenia poczucia własnej wartości, wiary w sens własnego działania tym, którym się jeszcze chce działać. Ludzie, którzy powinni tworzyć u nas klasę średnią, są krępowani biurokratycznymi przeszkodami i nieżyciowymi przepisami, jakie narzuca polityka finansowo-kredytowa państwa. „Trzecia Droga” jest drogą do pokonania tych przeszkód.

 Zgodnie z decyzją prezydium partii odrzucamy doktrynę liberalną globalnej, nieograniczonej konkurencji, zapewniającej przewagę ponadnarodowym, dużym organizacjom gospodarczym, pozbawiających rodzime średnie i małe przedsiębiorstwa oraz rodzinne gospodarstwa rolne szans rozwoju i działania. Jeżeli wahania koniunkturalne będą grozić upadkiem danych dziedzin gospodarki, branż, lub nawet pojedynczych firm, mających znaczenie dla społeczności lokalnych, państwo musi zapobiegać tego rodzaju zjawiskom.