Skazani na Sukces

Skazani na Sukces

Skutkiem tegorocznych wyników wyborów parlamentarnych jest smutny fakt, że polska wieś nie ma swojego prawdziwego reprezentanta w parlamencie, gdyż PSL jest tylko marną kopią PO i z polską wsią już dawno niewiele ma wspólnego. Jednakże uważam, że nie wolno nam zginać karku i poddawać się nastrojom klęski, lecz po analizie zdarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy, wyciągnąć właściwe wnioski, zająć się pracą od podstaw i odbudować nasz ruch społeczny. Za naszym przyszłym sukcesem przemawia ogromne wieloletnie doświadczenie członków Samoobrony. Dlatego powinniśmy otrząsnąć się z marazmu i właściwie wykorzystać ten potencjał. Uważam również, że wobec niedomagań oraz kłopotów prawno-organizacyjnych partii, jedyną organizacją, która ma szansę realnego i skutecznego odziaływania na bieżącą politykę rządu i obronę naszych rolniczych interesów jest Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona.


Ustawa o związkach zawodowych rolników indywidualnych, uchwalona przez Sejm 12 czerwca 2008r, pozwala na dotowanie z budżetu działalności polskich organizacji rolniczych w latach 2008 - 2013. A więc za naszym przyszłym sukcesem przemawiają dwa kluczowe argumenty. Posiadamy doświadczone kadry oraz środki finansowe, co pozwala nam na samodzielne i skuteczne funkcjonowanie. W Samoobronie zostało wielu zaangażowanych działaczy reprezentujących interesy mieszkańców wsi, co jest naszym podstawowym atutem a problemów naszego środowiska nikt za nas nie rozwiąże, musimy zająć się nimi sami.

Zdaję sobie sprawę, że tempo przemian gospodarczych współczesnego świata ma poważny wpływ na zmiany społeczne zachodzące w środowiskach wiejskich, co stawia ciągle nowe wyzwania dla organizacji rolniczych. Dotychczas godnie reprezentowaliśmy nasze interesy na forum europejskim w ramach Komitetów COPA i COGECA. Zapewniam, że z tej działalności na forum europejskim przedstawicieli ZZR Samoobrona polscy rolnicy mogą być w pełni zadowoleni. Dlatego jestem przekonany, że nasze aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz właściwych przemian i rozwoju gospodarczego oraz społecznego wsi zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej jest podstawowym sposobem na skuteczną ochronę naszych interesów. Do czołowych zadań związku powinny należeć działania w zakresie ochrony własności gospodarstw rolnych, interesów ekonomicznych i socjalnych naszych członków oraz naszych rodzin.

O sprawach wsi mówi się tylko z okazji kampanii wyborczej do parlamentu, lub wyborów samorządowych, my tą szkodliwą praktykę uprawianą przez rządzących zmienimy. Będzie o nas głośno a o naszych problemach i postulatach usłyszy nie tylko cała Polska, ale również Unia Europejska.